Outplacement / Reorganisatie

Het ideale afscheid

Afscheid nemen van een werknemer kan lastig zijn. Idealiter gebeurt dit in wederzijds begrip en respect. Idealiter begeleidt u uw werknemer naar een zonnige toekomst buiten uw organisatie en blijven werkgever en werknemer  positieve ambassadeurs in elkaars netwerk. Maar hoe bereik je dat? In de praktijk blijkt dit heel goed haalbaar.  Ik regel dat graag voor u.

Aandacht voor het rouwproces

Allereerst begeleid ik uw werknemer in zijn (of haar) rouwproces. Dit wordt vaak vergeten, maar is wel de basis voor het succes in outplacement. Pas als uw werknemer klaar is voor een volgende stap, is hij in staat om succesvol te solliciteren. Ik heb een professionele coachopleiding gevolgd en breng jarenlange ervaring mee, zodat ik uw mensen goed kan begeleiden. Dit doe ik in nauwe samenwerking met u. We zorgen er samen voor dat uw werknemer er in vol vertrouwen naartoe groeit om zijn toekomst buiten uw bedrijf opnieuw enthousiast vorm te kunnen geven.

Een nieuwe toekomst

Vervolgens begeleid ik uw werknemers bij het vinden van een nieuwe richting. Ik wil met name bereiken dat hij vol zelfvertrouwen en – net zo belangrijk – met veel plezier nieuw werk gaat verkrijgen. Samen met uw werknemer nemen we de regie en zorgen we dat hij zijn doel bereikt.

Een écht onderscheidend cv

We beginnen met het maken van een curriculum vitae waarin het voor elke potentiele nieuwe werkgever duidelijk wordt waarin uw werknemer zich onderscheidt van zijn concurrenten. Ik zorg ervoor dat zelfs u met andere ogen naar zijn vaardigheden gaat kijken. Het resultaat is dat uw werknemer wordt uitgenodigd op gesprek.

De arbeidsmarkt te slim af zijn

Wist u trouwens dat heel veel  vacatures nooit op internet komen? De arbeidsmarkt is in dat opzicht goed te vergelijken met de huizenmarkt, waarin de kans op een huis het grootst is als je al weet dat een huis te koop komt vóórdat het op internet staat. Met banen is dat net zo. Ik weet inmiddels precies hoe de arbeidsmarkt werkt en zorg ervoor dat uw werknemer zo snel mogelijk op de hoogte is als er zich een interessante kans voordoet. Terwijl de concurrenten het internet afspeuren, hopend dat die ene droombaan voorbij komt, is uw werknemer al lang en breed over die baan in gesprek…..

Een ‘klik’ is geen toeval

Ook de gespreksvaardigheden krijgen bij mij veel aandacht. Het voeren van gesprekken is voor ons allemaal dagelijkse kost. Wellicht daardoor bereiden de meeste mensen hun gesprekken slechts heel oppervlakkig voor. Zonde! Want als je eenmaal uitgenodigd wordt voor een gesprek, is de kans op een nieuwe baan heel reëel. Natuurlijk wordt er gekozen op basis van capaciteiten en ervaring, maar met name op basis van een ‘klik’. Die ‘klik’ wordt niet zo zeer bepaald door de persoonlijkheid, maar veel meer door het gevoel dat je je gesprekspartner kunt geven; dat jij de oplossing bent voor hun probleem. En juist dat aspect kun je heel goed beïnvloeden door het gesprek goed voor te bereiden. Pas dan wordt het gesprek leuk en gelijkwaardig, en kan uw werknemer dit vol zelfvertrouwen en met plezier voeren.

De optimale arbeidsvoorwaarden verkrijgen

Tot slot ben ik een ervaren onderhandelaar, die ook cursussen heeft gegeven op het gebied van onderhandelen. Daardoor kan ik eveneens helpen om de strategie voor de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen te bepalen.

Een positieve beëindiging voor alle partijen

Kortom: een werknemer die voelt dat zijn werkgever zich bij het afscheid verantwoordelijk voelt voor zijn toekomst buiten het bedrijf en laat zien dat hij hem oprecht wil helpen, neemt op een prettige manier afscheid. En andersom u dus ook. Ik kan u helpen om het outplacementtraject niet alleen sneller en prettiger te laten verlopen, maar met name in een positieve, toekomstgerichte sfeer, met een positief resultaat!